<<< Powrót

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019r. o godz. 10:00 w lokalu: parking przed blokiem Białystok, ul. Fabryczna 57
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.
Nazwa ruchomości Suzuki Grand Vitara XL7 kolor srebrny nr VIN JSAHTX83V00305671 rok 2004
Ilość 1 [szt.]
Wartość szacunkowa 13 000,00 
cena wywołania 9 750,00
*) cena za sztukę
Samochód pochodzi z zagranicy. Nie posiada pełnej dokumentacji umożliwjającej zarejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku  
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Samochód pochodzi z zagranicy. Nie posiada pełnej dokumentacji umożliwjającej zarejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) www.komornikwyszynska.bialystok.pl
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

samochód Citroen Berlingo
2019-06-13
samochód Nissan QASHQAI+2
2019-05-09
samochód Suzuki Grand Vitara
2019-05-09
samochod Ford Focus
2019-04-18
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt