<<< Powrót

                                     OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-10-2017r. o godz. 10:00  w :15-370 Białystok, ul.Gen. Bema Józefa 97 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.                       Nazwa ruchomości             Ilość                  Wartość szacunkowa         Cena wywołania
1
Mercedes-Benz E 220 D rok prod. 1998
.nr rej. BI7769C, VIN WDB2100041A580278  1 [szt.]                            8 800,00                         6 600,00
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl

2017-10-17

                                      OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI ...

2017-10-24

                                        OBWIESZCZENIE  O ...

2017-10-17

                                    OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI...

2017-10-26

                                     OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI ...

2017-10-12
                                     OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI ...
2017-10-03
                                    OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI ...
2017-10-18
                                          ...
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt