rozwiń
działka nr 1188 o pow. 9266 m2 - Gródek    - Zobacz pełny opis
2017-12-18

                                        OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-12-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr  geod. 1188 o pow. 9266 m2 zabudowaną wolnostojącym murowanym  budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach nadziemnych o pow. użytkowej 266,40 m2, budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 144,20 m2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz stawem kopanym  o pow. ok. 884 m2,
należącej do dłużnika: Jerzy Miedźwiedziew
położonej: obręb 0008 - Gródek, ul. Białostocka 48,
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00019539/1]

Suma oszacowania wynosi 455 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  341 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 500,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 15-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 15-12-2017
                  Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 15-12-2017 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 1924/17)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działka nr geod. 11/11 o pow. 4273 m2 obręb Halickie    - Zobacz pełny opis
2017-12-15

                                  OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-12-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną  działkę nr geod. 11/11 o pow. 4273 m2 ( grunty rolne ) obciążoną służebnością
należącej do dłużnika: Jacek Ostaszewski
położonej: 15-950 Białystok, ul.Brzegowa, obręb Halickie,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW   [NKW: BI1B/00125083/5]
Suma oszacowania wynosi 196 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   147 450,00zł.  
Wartość  służebności  obciążającej działke nr geod. 11/11  wynosi  39 800,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 660,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 14-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 14-12-2017
                                      Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 14-12-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku ( Sygn. akt II Co 1802/17)odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
lokal mieszkalny Michałowo, ul. Świętojańska 7    - Zobacz pełny opis
2017-12-08

                                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-12-2017r. o godz. 13:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 75,42 m2, składającego się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC usytuowanego na parterze w budynku 3-kondygnacyjnym  
należącego do dłużnika: Jan Kozłowski, Janina Kozłowska
położonego: 16-050 Michałowo, ul.Świętojańska 7/10,
    dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00067668/5]

Suma oszacowania wynosi 62 356,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     46 767,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 240,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 07-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 07-12-2017
                   Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  07-12-2017 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 1801/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
nieruchomość Karakule    - Zobacz pełny opis
2017-12-11

                                        OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2017r. o godz. 12:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,   odbędzie się druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działki leśne: nr geod. 51 o pow. 0,03 ha, nr geod. 860 o pow. 0,04 ha, nr geod. 921 o pow. 0,03 ha, nr geod. 1174 o pow. 0,06 ha  
należącej do dłużnika: Marek Popławski położonej:  Karakule gm. Supraśl
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00049912/9]
Cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania .

nr działki         pow. działki     cena oszacowania      cena wywołania             

nr geod.     51        0,03 ha            3.400,00zł                2.267,00zł        

nr geod.   860        0,04 ha            3.600,00zł                2.400,00zł            
nr geod.   921        0,03 ha            3.300,00zł                2.200,00zł            
nr geod. 1174         0,06 ha            2.800,00zł                1.867,00zł        __________________________________________________________________       
Łącznie:            0,16 ha                13.100,00zł            8.734,00zł        

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 1.310,00zł  najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 08-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 08-12-2017
                 Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 08-12-2017  nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1094/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
nieruchomość Karakule, ul.Olszowa
2017-12-11

                                            OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  


        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2017r. o godz. 12:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,  odbędzie się druga licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/2 w działce oznaczonej nr geod. 1430 o pow. 0,2100 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z garażem o pow. użytkowej 159,07m2, drewniano-murowanym budynkiem mieszkalnym  o pow. użytkowej 57,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 92,77m2
należącej do dłużnika:Marek Popławski (udział 1/2)
położonej: Karakule, ul. Olszowa 3 gm. Supraśl
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00221739/2]

Suma oszacowania wynosi 492 000,00zł, w tym udział dłużnika 1/2 wynosi 246 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     164 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 08-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 08-12-2017
                   Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  08-12-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1094/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
nieruchomość Olmonty, ul.Wrzosowa    - Zobacz pełny opis
2017-12-15

                                    OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-12-2017r o godz. 12:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza a 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej  działkę  nr geod.  499 o pow. 825 m2 zabudowanej 1,5 kondygnacyjnym budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 145,00 m2
należącej do dłużników: Mirosław Lewicki, Dorota Lewicka
położonej: obręb 28 Olmonty, ul. Wrzosowa 24 gm. Juchnowiec Kościelny
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00052033/7]

Suma oszacowania wynosi 687 795,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 515 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 780,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 14-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 14-12-2017
               Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 14-12-2017  nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym  w Białymstoku  (Sygn. akt II Co 1899/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl


rozwiń
działka nr 99/2 - Białystok, ul.Daliowa    - Zobacz pełny opis
2017-12-04

                                      OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI


            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-12-2017r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr  geod. 99/2 o pow. 1333 m2 zabudowaną budynkiem  mieszkalnym z garażem w bryle budynku, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczonym, murowanym o pow. użytkowej 289,10 m2 składającym się z dwóch niezależnych części mieszkalnych posiadających oddzielne wejście oraz budynkiem gospodarczym wraz z  częściami składowymi w postaci stawu oraz nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych
należącej do dłużników:Waldemar Rudziński, Anna Rudzińska
położonej: Białystok, ul.Daliowa 2a,  
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00088767/2]
Suma oszacowania wynosi 727 898,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  545 924,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 790,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 01-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 01-12-2017
                 Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 01.12.2017  nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1847/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
działki nr 473/5, 473/6, 473/3 - Białystok, ul.Moniuszki    - Zobacz pełny opis
2017-12-08

                                              OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-12-2017r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomości gruntowe  tworzące jedną gospodarczą całość o łącznej pow. 0,0517 ha, składajacej się z:
- działek nr geod. 473/5 i 473/6 o pow. 0,0484 ha zabudowanych wolnostojącym, dwurodzinnym  z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 243 m2,
położonych : Białystok, ul.Moniuszki 31A;
- działki nr geod. 473/3 o pow. 0,0033 ha - niezabudowanej
położonej: Białystok, ul. Moniuszki 31;
stanowiących  jedną zorganizowaną całość

Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę  wieczystą o numerze
- KW  [NKW: BI1B/00026541/0] - dla działek nr geod. 473/5 i 473/6
- KW  [NKW: BI1B/00070771/4] - dla działki nr geod.  473/3
W stosunku do wierzyciela w sprawie AW KM 1483/13  właścicielem nieruchomości jest  Jerzy Stępniewski.
Aktualnym właścicielem nieruchomości jest uczestnik postępowania Irena Zdzisława Stępniewska

Suma oszacowania wynosi 580 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 435 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 000,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 07-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 07-12-2017
                                    Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 07-12-2017 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 1734/17)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działki rolne ze złożami kruszywa - Leonowicze    - Zobacz pełny opis
2017-12-11

                                                  OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
- działki  nr geod. 171 o pow. 1,08 ha, nr geod. 183 o pow. 8,65 ha (działki rolne, niezabudowane z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego, tworzące zwarty obszar gruntu o łącznej pow.9,7300 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok 480 m x ok 203 m ),

- działkę nr geod. 236 o pow.16,21 ha (działka rolna, niezabudowana  z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego, w kształcie trapezu o wymiarach ok 560 m x ok 290 m),

należących do Teresy Kulhawik położonych obręb 26 Leonowicze, gm.Michałowo
dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00098458/6 ]

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej działki nr geod. 171 i 183  wynosi 794 670,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     596 003,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 470,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej  działkę nr geod.236 o pow. 16,21 ha wynosi
1 331 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  998 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 120,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.   

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 08-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 08-12-2017
                                  Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 4648/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działki nr 337/66, 337/38 - ZUT "Fasty"
2017-12-11

                                         OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-12-2017r. o godz. 13:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej:
- oznaczonej nr geod. 337/66 o pow. 0,3045 ha,  zabudowanej budynkiem wieży wodnej (wieży ciśnień - budynek jest ujęty w ewidencji zabytków pod nr ewid. 3956 ) o wysokości 44 m, budynkiem pompowni o pow. użytkowej 133,20 m2, zbiornikiem podziemnym o poj. 900 m3 obsypanym ziemią, wiatą magazynową o pow. zabudowy 41 m2 - stanowiącymi odrebną nieruchomość budynkową,
- oznaczonej nr geod. 337/38 o pow. 1,8196 ha, zabudowanej budynkami: elektrociepłowni o pow. użytk. 5443,73 m2 z kominem żelbetowym o wys. 91,5 m, stacji odżelaziania wody o pow. użytk. 368,00 m2, warsztatu elektrycznego o pow. użytk. 114,00 m2, magazynu z rampą o pow. 60,60 m2, 2 wiatami magazynowymi o pow. 310 m2 i 195 m2 - stanowiącymi odrębną nieruchomość,
położonej: w Białymstoku przy ulicy Przędzalnianej 8,
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW BI1B/00111698/8].   
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość  jest Zakład Usług Technicznych "FASTY" Sp. z o.o.

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr geod. 337/66 o pow. 0,3045 ha oraz własnosci budynków i budowli z uwzględnieniem wartości służebności wynosi 367 000,00zł , zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     275 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię w kwocie 36 700,00zł należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15:00 w dniu 08-12-2017 lub na poniższe konto Komornika do dnia 08-12-2017   
            Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr  geod. 337/38 o pow. 1,8196 ha oraz własności budynków i budowli z uwzględnieniem wartości służebności wynosi 3 022 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    2 266 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 302 200,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię w kwocie 302 200,00zł  należy uiścić  na poniższe konto Komornika do dnia 08-12-2017   
            Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po  08-12-2017 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona przelewem, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowymw Białymstoku (Sygn. akt II Co 1264/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt