Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu

w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności:

   • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
   • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
   • wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
   • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
   • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
    1. weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych
   
  Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
  Kancelaria | Nieruchomości przemysłowe w Czarnej Białostockiej | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt