Kancelaria

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności: wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne; wykonywaniem orzeczeń...

Licytacje Ruchomości
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt